Your browser does not support the video tag. Hotel Belweder, Warszawa, 2015-08-27 Profesor Wiesław Jędrzejczak o białaczce promielocytowej.