Your browser does not support the video tag. Serock, 2015-07-30 Wykład: „Wtórne rekonstrukcje piersi wolnymi płatami skórno-tłuszczowymi z podbrzusza” nagrany podczas „Kongresu Raka Piersi Falenty 2015”.