Your browser does not support the video tag. Serock, 2015-07-30 Nomogram to wykres umożliwiający szybkie, proste oraz przybliżone wyznaczenie określonych zmiennych. Nomogram BRDA to nowy sposób oceny prawdpopodobieństwa wystąpienia zmian przerzuto...