Your browser does not support the video tag. Serock, 2015-07-22 Wykład doktora Sławomira Mazura “Mastektomia podskórna z zachowaniem kompleksu otoczki i brodawki z natychmiastową radioterapią śródoperacyjną i rekonstrukcja piersi – chi...