Your browser does not support the video tag. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2015-06-26 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersyt...