Your browser does not support the video tag. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2015-05-08 Fragment rozmowy z prof. Janem Lubińskim z Pomorskiego Uniewersytetu Medycznego podczas 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC)