Your browser does not support the video tag. Józefów, 2015-04-28 Wywiad z Markiem Sliwkowskim z laboratorium Genetech w San Francisco, twórcą pertuzumabu i trastuzumabu.