Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2015-02-11 Jakie zastosowanie ma dzisiaj diagnostyka molekularna w onkologii? W przypadku jakich typów nowotworów powinna być wykorzystywana, a kiedy nie ma takiej konieczności? Jak wygląda do...