Your browser does not support the video tag. IV Sympozjum Onkologia – Konstelacje 2014, 2014-06-11 Hedgehog to nazwa szlaku sygnałowego, który w rozwoju organizmu jest zaangażowany w proces embriogenezy i morfogenezy. Potem jednak nie powinien być...