Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2014-04-15 Profesor Wiesław Wiktor Jędrzejczak komentuje dla nas nowe leki w hematologii oraz problem rejestracji generyków tych leków.