Your browser does not support the video tag. Warszawa, Hyatt Regency, 2014-03-26 Jak wygląda sytuacja pacjentów onkologicznych we Francji i Anglii? Z jakimi problemami borykają się te kraje? Co międzynarodowi eksperci sądzą o realiach panujących w...