Your browser does not support the video tag. Wrocław, 2014-03-03 Prace naukowe – komu możemy je sprzedać? Opisy przypadków – czy są warte publikacji? Jakie informacje są cenione, a jakie nie? Krok po kroku dowiesz się, jak stworzyć war...