Your browser does not support the video tag. Centrum Prasowe PAP, Warszawa, 2014-01-20 prof. Jacek Jassem, prof. Kawecki, prof. Krzakowski, cancer plan, Kapsyda Kobro, prezes NFZ, NFZ, finanse Cancer Plan jest to strategia walki z rakiem, mająca n...