Your browser does not support the video tag. Centrum Prasowe PAP, Warszawa, 2013-12-13 fda, kryzotynib, rak płuc, spersonalizowane leczenie raka płuc, gen ALK, rearanżacja genu 21 listopada FDA zarejestrowała nowy lek stosowany w spersonalizowanym...