Your browser does not support the video tag. Warszawa, konferencja “Tu i teraz” o zaawansowanym raku piersi, Basen Artystyczny, 2013-11-14 basen artystyczny, kampania “Tu i teraz”, dr jagiełło-gruszfeld, kozik elżbieta, rak...