Your browser does not support the video tag. Klinika Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 2013-11-07 Chemoembolizacja dotętnicza to metoda rezerwowana dotąd głównie dla leczenia zmian w wątrobie w przebiegu raka pierwotnego wątroby, dla...