Your browser does not support the video tag. Gdańsk, 2013-09-17 prof. jacek jassem, onkologia, ustawa o zakazie palenia, miara sukcesu w medycynie Profesor zwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, ...