Your browser does not support the video tag. Wrocław, XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2013-09-27 prof. zbigniew gaciong, ptk, nowotwór, rak “Obraz raka się zmienił – to już nie jest wyrok śmierci. Ba...