Your browser does not support the video tag. Hotel Radisson Blu Sobieski w Warszawie, 2013-05-14 rak prostaty, octan abirateronu, enzalutamid, docetaksel Czy europejscy lekarze mają taki sam dostęp do nowych leków stosowanych w terapii zaawansowan...