Your browser does not support the video tag. Warszawa, Centrum Onkologii, 2013-03-20 mutacja, nadekspresja, leczenie celowane, przeciwciała monoklonalne, Nie ma sensu podawanie leków celowanych molekularnie pacjentom, u których nie ma takiego celu...