Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2013-04-15 Przy leczeniu osób starszych chorych na nowotwory mamy do czynienia z wieloma dylematami, których nie ma przy leczeniu pacjentów młodszych. Jak mówi prof. Wiesława Jędrzejczak, agre...