Your browser does not support the video tag. Warszawa, Centrum Onkologii, 2013-03-20 Dziś od patomorfologów wymaga się znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Obecnie stanowią oni integralny element zespołu terapeutycznego opiekującego się cho...