Your browser does not support the video tag. Konferencja “Kontrowersje w onkologii”, Józefów, 2013-03-15 Pazopanib vs sunitynib – działanie obu terapii w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym komentuje prof. Piotr J. Wysocki z Odd...