Your browser does not support the video tag. Klinika Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie, 2013-03-11 Statystyki pokazują, że rozpoznanie raka pierwotnego wątroby oznacza wyrok śmierci. Jak zmienić ten trend? Na czym polegają probl...