Your browser does not support the video tag. Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 2013-02-25 Prof. dr n. med. Romuald Krajewski, kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów...