Your browser does not support the video tag. Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 2013-02-25 O dwóch metodach stosowanych w rekonstrukcji po resekcji nowotworów głowy i szyi rozm...