Your browser does not support the video tag. Konferencja “Rak to się leczy”, Warszawa, 2013-02-04 Jakich zmian potrzebuje polska onkologia? Co musimy zmienić i jakie procedury powinniśmy usprawnić? O najbliższe plany działania Polskieg...