Your browser does not support the video tag. Konferencja Onkologia 2012, Warszawa, 2012-10-30 Szukanie markerów rokowniczych, biomarkerów, szukanie nowych leków, zmiana myślenia – to są wyzwania w onkologii według prof. Macieja Krzakowskiego.