Your browser does not support the video tag. XIII Zjazd Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Kielce, 2012-09-21 Na temat dostępności radioterapii protonowej w Polsce rozmawiamy z prof. Pawłem Olko, zastępcą dyrektora ds. naukowych, Instytutu Fizyki Ją...