Your browser does not support the video tag. XIII Zjazd Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Kielce, 2012-09-21 O wątpliwościach związanych ze stosowaniem diagnostyki metodą PET mówi prof. Jacek Fijuth, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkolog...