Your browser does not support the video tag. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, 2012-06-21 Artur Borowski, Prezes Carestream Health, opowiada o zaletach otwartych systemów informatyczynych i ich bezpieczeństwie.