Your browser does not support the video tag. I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, 2012-06-04 Na temat zalet i wad różnych technik histerektomii rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Pawłem Kamińskim.