Your browser does not support the video tag. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Warszawa, 2012-05-24 Na temat powikłań po resekcji wątroby rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Markiem Krawczykiem, rektorem Warszawskiego Uniwe...