Your browser does not support the video tag. Konferencja: Przełom w leczeniu czerniaków skóry, Warszawa, 2012-03-15 Nagranie z prof. dr. n. med. Piotrem Rutkowskim, kierownikiem Kliniki Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Skóry, Centrum Onkologii ...