Your browser does not support the video tag. Konferencja: Przełom w leczeniu czerniaków skóry, Warszawa, 2012-03-15 Nagranie z dr. n. med. Januszem Mederem, prezesem Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, prezesem Polskiej Unii Onkologii.