Your browser does not support the video tag. Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medium UJ w Krakowie, 2012-01-16 Pełen  zapis  wykładu   pt ” News in optimal myeloma therapy” , w języku angielskim prezydenta the European Myeloma N...