Your browser does not support the video tag. Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medium UJ w Krakowie, 2012-01-16 Nagranie z prof. Peterem Sonneveldem, prezydent The European Myeloma Network. Opracowanie medyczne Tomasz Imiela