Your browser does not support the video tag. Konferencja Rozmowy o Czasie, Warszawa, 2011-12-15 Nagranie z dr. n. med. Januszem Mederem, prezesem  Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, prezesem Polskiej Unii Onkologii