Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-12-09 Rozmowa z dr. n. med. Pawłem Policzkiewiczem, dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie