Your browser does not support the video tag. Ministerstwo Zdrowia, 2011-10-04 Videocast z prof. Leszkiem Królickim, nagrany podczas Sympozjum “Procedury wzorcowe oraz audyty kliniczne zewnętrzne – dziś i jutro”