Your browser does not support the video tag. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, 2011-08-05 Videocast z dr. med. Pawłem Grzesiowskim, nagrany w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie