Your browser does not support the video tag. ASCO 2011, Chicago, Illonois, 2011-06-03 Trzy lata terapii imatinibem poprawiają przeżycie u pacjentów wysokiego ryzyka z nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego – komentarz Heikki Joens...