Your browser does not support the video tag. ASCO 2011, Chicago, Illonois, 2011-06-03 Inhibitor aromatazy powodujący zmniejszenie ilości estrogenów w organizmie znacznie zmniejsza ryzyko inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie – komen...