Your browser does not support the video tag. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ, 2011-06-22 Dr hab. n. med. Mariusz Frączek – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Wojewódzki Szpital C...