Your browser does not support the video tag. Centrum Falenty – ośrodek szkoleniowy, 2011-04-24 Prof dr hab. med. Jacek Jassem Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii
Akademiia Medyczna w Gdańsku Profesor zwyczajny Akademii Medycznej...