Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-03-25 Przeszczep szpiku i przeszczep krwi pępowinowej – porównanie obu metod – prof. dr hab. med. Zygmunt Pojda