Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-01-28 Dostęp do leczenia onkologicznego w Polsce – dr Krzysztof Łanda