Lenalidomid w połączeniu z wysoką dawką deksametazonu stanowi podstawę leczenia noworozpoznanego szpiczak a mnogiego. Na łamach The Lancet Oncology ukazała się praca, której celem była ocena zastosowania niskiej dawki deksametazonu w połączeniu ...