Zastosowanie wielorzędowej tomografii komputerowej w badaniach przesiewowych raka płuca u pacjentów z grup ryzyka rozwoju tego nowotworu pozwala na bardziej szczegółowe uwidocznienie struktur klatki piersiowej jednak ujawniło również nowy problem...