W ostatnich latach w większości krajów świata odnotowuje się stopniowy spadek zachorowalności na raka żołądka, co najprawdopodobniej wiąże się ze zmianą nawyków żywieniowych i wpływem czynników środowiskowych (1). To pozytywne zjawisko dotyczy je...